梦都棋牌

Member Login | Register
2019 "Hometown of Book Saints, Linyi, China"
Chinese Calligraphy Lin Shu Conference Judging Results List
Time: October 9, 2019
Review results list
  “书圣故里·中国临沂”中国书法临书大会共收到 8962 位作者的来稿(每位作者一临一创两件作品)。 Since the call for papers was posted to the deadline, the 2019 Chinese Calligraphy Linshu Convention of "Book Hometown Linyi, China" received contributions from 8962 authors (each author created two works) Among them, there are 2,091 authors in Shandong Province , 859 authors in Jiangsu Province , 806 authors in Henan Province , 606 authors in Anhui Province , and 554 authors in Guangdong Province . A total of 205 authors' works have been submitted to the exhibition after strict review and interview , including 59 authors before comprehensive review . The list of exhibitors will now be announced.

  If you find violations such as ghostwriting, plagiarism, plagiarism, etc., you can report them to the China Book Association Exhibition Office. The above reports of violations are valid for a long time.

  Please send materials to: 909 China Book Association Exhibition Office, Building B , Building 32, No. 1 Beishatan, Chaoyang District, Beijing . Tel: 010-59759592

   

  Chinese Calligraphers Association

  October 9 , 2019

  Top 59 authors for comprehensive review (sorted by score)

   

  Xing Chaolong (Zhejiang), Li Zhengliang (Hunan), Yang Renwei (Hunan), Chen Jianfeng (Guangdong)

  Zheng Rongjia (Fujian), Wang Yinrong (Zhejiang), Guo Mengyang (Shanxi), He Weilong (Hunan)

  Wei Ye (Jilin), Deng Yi (Guizhou), Jiang Haitao (Ningxia), Liu Canhui (Hunan)

  Zhang Zhigang (Hubei), Zhang Tingdong (Shandong), Hao Yan (Hebei), Liu Pingzheng (Hunan)

  Chang Zhian (Shanghai) Lu Jizhi (Shandong) Chen Haifeng (Guangxi) Chen Qifa (Shandong)

  Zhang Leiran (Jiangsu), Song Yingchuan (Liaoning), Wang Tengwei (Henan), Gao Long (Inner Mongolia)

  Li Jianxun (Jiangsu) Wei Peng (Shanxi) Wu Guanghui (Shandong) Wu Gang (Shanghai)

  Zhang Chuandong (Hainan), Sun Yuanlin (Chongqing), Jia Chao (Shanxi), Shen Hanbo (Fujian)

  Fan Zhichao (Zhejiang) Wu Yuping (Jiangxi) Former Kangsheng (Shaanxi) Zhao Yi (Shanxi)

  Huang Dichang (Jiangxi), Li Wentong (Shandong), Wang Kun (Inner Mongolia), Zhu Yizhi (Hubei)

  Wang Tengwei (Beijing), Zhang Yongsheng ( Hebei), Yang Zhiqiang (Hunan), Wei Haizhe (Jiangsu)

  Huang Zilin (Liaoning), Lu Junshan (Shanghai), Luan Lulun ( Shandong), Xu Lei (Shandong)

  Ding Yanping (Gansu) Zhang Wei (Heilongjiang) Shan Gongjun ( Jiangsu) Su Yuan (Fujian)

  Liu Shuyang (Chongqing) He Ying (Guangxi) Xu Mingfei (Anhui) Tao Shuhu (Henan)

  Wang Quanshan ( Guangdong) Liu Dawei (Shaanxi) Wang Yuehua (Zhejiang)

   

   

  Hometown of Shusheng · Linyi, China List of Chinese Calligraphy Linshu Conference

  (A total of 205 people, sorted by province)

   

  Anhui ( 6 persons)

  Zhang Junchang Gu Kelun Yang Houchun Wang Tao Xu Mingfei Wang Xiaorong

  Beijing ( 5 persons)

  Xiao Zhenxiong Wang Dalong Wang Tengwei Zhang Qiang Yang Bo

  Fujian ( 11 persons)

  Su Yuan Liu Jinsheng Chen Chaoyong Huang Jianwen Zheng Rongjia Yan Canghai Shen Hanbo

  Huang Zhiming Xu Xiaobin Xu Yuanzhi Chen Xiangrong

  Gansu ( 8 persons)

  Yang Xiaoai Xiao Bing Wang Jianpeng Yang Dongliang Ding Yanping Lu Jianhua Zhou Xiaoying

  Zhang Yanfei

  Guangdong ( 10 persons)

  Liang Yuanzu Liu Rui Chen Jianfeng Huang Xiaodong Liao Zhendong Wang Quanshan Liu Qiaoli

  Peng Shenghua Wu Sheng Feng Guanghui

  Guangxi ( 7 persons)

  He Ying Feng Yonghao Fu Shaowei Chen Haifeng Yu Fanghui Shi Yunyun Chen Yan

  Guizhou ( 6 persons)

  Wu Xian Pan Bing Tian Long Sun Chengyong Deng Yi Zhao Optics

  Hainan ( 1 person)

  Zhang Chuandong

  Hebei ( 12 people)

  Zhang Yongsheng, Liu Weiming, Chang Ming, Liu Hua, Hao Yan, Cheng Huan, Chen Qingliang

  Lu Bin Cui Deju Hu Mingyi Chen Changyong Jia Liang

  Henan ( 13 persons)

  You Shengli Zhou Chengxun Zhang Hongjie Han Zhiqiang Dai Jinzhang Lan Wenjuan Tao Shuhu

  Xie Ming Fang Shen'ao Wang Jianpeng Wang Tengwei Zhan Yingzhe Wang Wenwei

  Heilongjiang ( 2 persons)

  Fang Min Zhang Wei

  Hubei ( 8 persons)

  Zhang Zhigang Wen Jun Zhu Yizhi Yang Jianlong Wang Qingquan Liu Xiaoping Chen Shouchang

  Yang Huan

  Hunan ( 13 persons)

  Fu Li Shi Zhiguo Zeng Xinglai Liu Canhui Yang Zhiqiang Liu Pingzheng Chen Meihui

  He Changbin Li Zhengliang Wen Qiwei Zhang Xiwen He Weilong Yang Renwei

  Jilin ( 5 persons)

  Jiang Yujie, Zhang Yuzhen, Xue Wei, Sun Yan, Wei Ye

  Jiangsu ( 11 persons)

  Wang Mingming Li Jianxun Yin Min Shan Gongjun Zhang Leiran Wei Haizhe Song Li

  Shao Dingguo Zhu Changjin Wang Chengbin Yan Chunya

  Jiangxi ( 12 people)

  Gao Dengfeng, Su Tong, Wu Tangguan, Wu Yonggen, Huang Dichang, Xi Hongbo, Shu Fangfang

  Cui Binbin Long Meixian Wu Yuping Jiang Wei Yuan Xiaojia

  Liaoning ( 8 persons)

  Shi Wenfeng Xie Shengyu Liu Guohui Yang Zhanyi Huang Zilin Song Yingchuan Wang Tianxiang

  Ren Yu

  Inner Mongolia ( 2 persons)

  Gao Long Wang Kun

  Ningxia ( 1 person)

  Jiang Haitao

  Shandong ( 21 people)

  Wang Saisai, Zhang Haibin, Xu Jianfei, Zhang Kai, Wei Zhaozheng, Zhao Jiazhi, Yang Gangliang

  Chen Qifa, Lu Jizhi, Wan Zhengchang, Yang Yanxia, Zhang Tingdong, Wang Yongzheng, Wang Di

  Xie Ao, Wu Guanghui, Xu Lei, Luan Lulun, Zhang Sheng, Zhang Hongxin, Li Wentong

  Shanxi ( 7 persons)

  Tian Xifa Jia Chao Li Xujie Guo Mengyang Zhou Yan Zhao Yi Wei Peng

  Shaanxi ( 3 persons)

  Liu Jinghua Liu Dawei Yuan Kangsheng

  Shanghai ( 6 persons)

  Chang Zhian, Chen Shaojun, Lu Junshan, Wu Gang, Feng Qiang, Xu Junfeng

  Sichuan ( 6 persons)

  Pu Tianrong, He Hongjiang, Xiao Yikun, Bai Jingang, Tang Shizhong, Yi Ming

  Tianjin ( 1 person)

  Liu Yuguo

  Xinjiang ( 2 persons)

  Ni Hongyun Yuan Rui

  Yunnan ( 2 persons)

  Luo Mingzhong Li Jianghao

  Zhejiang ( 12 people)

  Wang Yinrong Zhang Yifeng Ye Qing Fan Zhichao Liu Jiawei Chen Yuanyuan Zheng Guang

  Wang Yuehualin Yi Huang Yan Ding Lichen Xing Chaolong

  Chongqing ( 4 persons)

  Sun Yuanlin Peng Song Liu Shuyang Yang Xiang

   

   

   

   

   

   

  "Hometown of Book Saints, Linyi, China" Judging Committee of China Calligraphy Linshu Conference

  Director : Zhai Wanyi

  Secretary General: Wang Yan

  Members (in order of last name strokes):

  Wang Dengke Liu Dehong Song Yan Zhang Weidong Zhou Jianchu Han Dong Cai Xingzhou Xue Yangxian

   

  "Hometown of Shusheng · Linyi, China" Supervision and Examination Committee of China Calligraphy Linshu Conference

  Director : Wu Zhanliang

  Secretary General: Dong Wenguang

  Member : Li Jinsong

   

  ————————————————————————————————

   

  "Hometown of Shusheng · Linyi, China" Interview Judging Committee of Chinese Calligraphy Linshu Conference

  Director: Song Huaping

  Secretary-General: Pan Wenhai

  Members (in order of last name strokes):

  Wang Naiyong Liu Canming Wu Zhenfeng Fan Shuo Guo Qiang Dai Wen

            

  "Hometown of Shusheng · Linyi, China" Interview Supervisory Committee of Chinese Calligraphy Linshu Conference

  Director: Zhang Kunshan

  Member: Ran Fanying, Shi Zhiyuan